Jak wygląda projektowanie logo w 7 krokach?​​​​​​​

Projektowanie logo to proces, który można podzielić na siedem precyzyjnych kroków. Każdy z nich jest ważny i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności:
Brief - Rozpoczyna się od zebrania informacji od klienta. Zadawane pytania mogą obejmować historię firmy, rynek, na którym działa, oraz preferencje estetyczne. Komunikacja z klientem może odbywać się osobiście, mailowo lub telefonicznie.
Zbieranie inspiracji - Następnym krokiem jest przeprowadzenie dogłębnego researchu. Projektant wykorzystuje strony z grafikami, takie jak Behance czy Pinterest, aby znaleźć inspiracje, które niekoniecznie muszą być bezpośrednio związane z działalnością klienta. Ważne jest również analizowanie konkurencji.
Tworzenie szkiców - Na tym etapie projektant przenosi swoje pomysły na papier, tworząc szkice, które stanowią wstępne projekty logo. Szkice te nie są zwykle prezentowane klientowi, chyba że ten wyrazi takie życzenie.
Wektoryzacja - Wybrane szkice są przenoszone do programu graficznego. Projektant sprawdza, czy detale, które dobrze prezentowały się na papierze, są równie atrakcyjne na ekranie komputera. W tym etapie dokonuje się korekt proporcji, grubości linii i kątów.
Prezentacja - Wybrane projekty są prezentowane klientowi w formie krótkich prezentacji. Pokazuje się różne wersje kolorystyczne logo i różne zastosowania (mockupy). Prezentacje są zazwyczaj zapisywane w formacie PDF i wysyłane klientowi.
Weryfikacja przez klienta - Klient ocenia przedstawione projekty i przekazuje swoje uwagi. Może to odbywać się podczas spotkania osobistego lub poprzez korespondencję elektroniczną. Projektant przedstawia swoje rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące każdego projektu.
Wprowadzanie poprawek - Na podstawie uwag klienta, projektant dokonuje niezbędnych modyfikacji. Czasami proces ten wymaga "edukacji klienta" w zakresie zasad projektowych. Końcowy projekt jest ponownie prezentowany klientowi, a praca nad nim trwa, aż do uzyskania pełnej akceptacji.
Każdy z tych kroków wymaga nie tylko kreatywności, ale także umiejętności technicznych i zdolności do komunikacji z klientem. W procesie tym kluczowe jest zrozumienie potrzeb klienta i przekształcenie ich w wizualną formę, która będzie reprezentować markę.
Back to Top